Fauna i flora Pienin

Pszoniak PienińskiPienińska fauna i flora jest zachwycająca. Zobaczyć tutaj możemy wiele rzadko spotykanych gatunków roślin oraz zwierząt. Każdego roku Pieniński Park Narodowy odwiedzają miliony turystów. Jest to najbardziej oblegany polski park narodowy. To stanowi najlepszy dowód jego atrakcyjności. Zanim wybierzemy się na spotkanie z naturą pamiętajmy jednak, że wszystkie gatunki zarówno roślin jak i zwierząt na terenie parku narodowego objęte są ścisłą ochroną.

Z myślą o tych turystach, których biologia nie jest najmocniejszą stroną u wejścia do Pienińskiego Parku Narodowego zbudowano aż pięć pawilonów,  które umożliwiają nam gruntowną edukację w tym zakresie. Znajdujących się w takich miejscowościach jak: Krościenko nad Dunajcem, Czorsztyn, Sromowce-Kąty, Sromowce Niżne i Szczawnica. Przy dwóch z nich znajdują się nawet ogródki z miejscową roślinnością.

Pienińska flora 

Niepylak ApolloSzata roślinna Pienin uważana jest za jedną z najpiękniejszych w całej Polsce. Dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu mamy tutaj do czynienia z niespotykaną wręcz na tak małym obszarze różnorodnością siedlisk a także lokalnych odmian klimatu.  Co więcej sprzyjające warunki – długa historia rozwojowa tutejszej flory oraz brak zlodowaceń – spowodowały, że to właśnie na terenie Pienin wykształciły się liczne relikty trzeciorzędowe oraz odmiany endemityczne.  Na obszarze Pienin rośnie aż 1000 gatunków roślin naczyniowych – stanowi to 50% całej flory polskiej.

Las pieniński, kiedyś intensywnie wykorzystywany gospodarczo, dziś ulega przebudowie gatunkowej oraz szybko regeneruje się do stanu naturalnego. Lasem typowym dla tego rejonu są drzewostany bukowo-jodłowe ze znacznym udziałem świerka oraz po części jaworu, lipy oraz grabu. Niektóre partie nabrały już charakteru prawdziwej puszczy. Większe lasy świerkowe, które zostały tutaj niegdyś sztucznie wprowadzone występują na obszarze Pienin Spiskich.  We florze Pienin na uwagę zasługuje mnogość roślin górskich – co najmniej 167 gatunków, co stanowi aż 21% ogólnej liczby gatunków rodzimych.  W Pieninach spotkać możemy dwa endemity (gatunki nigdzie indziej na świecie nie spotykane). Są to mniszek pieniński oraz pszonak pieniński.  Baczne oko obserwatora zobaczy także trochę bardziej liczne odmiany endemiczne takie jak chaber barwny, bylica piołun odmiana wapienna czy rozchodnik ostry odmiana wapienna. Spotkać tu także można relikty przyrody takie jak chryzantema Jaszczurka Zwinka(złocień) Zawadzkiego, jałowiec Sawina czy dębik ośmiopłatkowy.

Pienińska fauna 

Królestwo zwierząt nie jest może tak bogate i charakterystyczne jak świat roślin, nie mniej jednak również jest zachwycające. Występują tu przeważnie te same gatunki zwierząt co w sąsiadujących z Pieninami Beskidach.  Z większych ssaków spotkać możemy tutaj jelenie oraz sarny, zimą pojawiają się także żbiki, rysie oraz wilki. Gatunkiem zasługującym na uwagę jest tak zwana mysz małooka – poza Pieninami spotkać możemy ją wyłącznie na terenie Dolnego Śląska. W jaskiniach spotkać możemy liczne nietoperze. Różnie bogaty jest tutaj świat ptaków. W Pieninach występuje aż 150 gatunków tych zwierząt. Najciekawsze to puchacze, jastrząb, dzięcioł pstry. Do lat 70 XX wieku na terenie Pienin spotkać mogliśmy także orła przedniego. Niestety dziś gatunek ten już nie występuje w tych rejonach. Z kolei świat gadów reprezentowany jest tutaj przez jaszczurki, zaskrońce oraz lubiące leniuchowanie na kamieniach w słoneczne dni żmije zygzakowate.